EN YENİ İÇERİKLER

Musibetler ve Mana Arayışı

Musibetler ve Mana Arayışı

Felaketleri ve musibetleri analiz ederken bir çok sebep gözümüze çarpar. Ferdi ihmaller, toplumsal alışkanlıklar, iklim ve coğrafi değişiklikler, suistimaller, israf, güç kavgaları, hırs, açlık, cehalet...aklımızın ilk etapta tespit edebileceği şeylerdir. Sebeplerin...

Mobil, Statik ve Nispi Kutsallık

Arapça’da k-d-s kökünden türeyen ve ‘temiz ve pak olmak’ manalarına gelen kutsiyet, bir mekan, zaman, kişi yada nesnenin ilahi güçle olan yakın teması neticesi kazandığı ayırt edici hususiyetleri ifade eder. İlahi...

Bir Kavramsal Daralma Analizi: İmtihan mı Gelişim Projesi mi?

Muhteva ve kavramın kültürel değişiklikler muvacehesinde birbirini karşılamadığı yerlerde kavramsal açılım ihtiyacı oluşur. Aynı muhtevaya verilen farklı ve yeni bir isim o muhtevaya karşı algı ve tavır değişikliğini netice verebilir. Başınıza...

Otoriterizm, Kutsanan Güç ve Kadercilik Tezahürleri

Bu makale toplumsal kaderciliği ve bu kaderciliğin oluşumunda otoriter devlet kültürünün ve bunu destekleyen dini argümanların rolünü  analiz etmektedir. İnsanlık tarihi kadar eski kader-irade tartışmalarında nerede durduğunuz neşet ettiğiniz kültürel havzaya ve...

Usülcülük, Üslupçuluk ve Jung Tipolojisi

Bir hususta karar verirken ve hükmünüzü açıklarken objektif ilkeleri ve kişiden bağımsız gerçekleri mi, yoksa  kişisel kaygılarınızı ve kararınızın tesir edeceği insanların durumlarını mı esas alırsınız? Bir kısım tipologistlere göre bu soruya...

Bir Gelişim Metodu Olarak Yazı

Düşüncelerimizi toplumla paylaşmak, sesimizi duyurmak, bir hususla alakalı nerede durduğumuzu mantıki insicam içinde sunmak, hayatı yorumlama gayretimize zaman ve mekanları aşarak başkalarını da ortak etmek, toplumsal düşüncenin gelişimine fikri katkıda bulunmak...

Gerilim Stratejisi, Ahlaki Çözülme ve Başa Çıkma Yöntemleri

Gerilim stratejisi (stragey of tension), bir topluluktaki stres ve korkuyu türlü yöntemlerle köpürtmek suretiyle sağlanan bir sosyal kontrol yöntemidir. Amacı, toplum fertlerinin ve gruplarının hem birbirine hem de dünyaya karşı büyük...

Tabii, Sosyal ve Beşeri Bilimler Mukayesesi ve Alan İhlalleri

Farklı ilgileri, öncelikleri, metotları, kavramları, teorileri, katkı alanları, yaklaşımları, kaynakları ve  başarı kriterleri açısından bilimler tabii, sosyal ve beşeri olarak kategorize edilegelmişlerdir. Kabaca, tabii bilimler kimya, astronomi, yer-uzay bilimleri, fizik ve...

Söylev ve Karizmatik İktidar

Siyaset biliminde yönetim şekilleri, yönetenin doğası bağlamında; geleneksel, toplum sözleşmesine dayalı ve anayasal, ve karizmatik olarak üç temel grupla tanımlanır. Geleneksel yönetimlerde yönetimin şekli, liderin pozisyonu, toplumun bu sistemdeki konumu uzun bir tarihsel...

Topics and Questions for Research, Reflection and Discussion

Bu içerik sadece English dil(ler)inde mevcuttur. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Faith...