Müzakerelerin Değerlendirilmesi

Toplumunuzun okuma ve çalışma grupları, müzakereler, ders halkaları gibi farklı öğrenme ve öğretme faaliyetleriyle alakalı yapılacak bir fikir fırtınasında şu sorular sorulabilir:

 • Hem öğrenen hem öğreten birisi olarak toplumunuzun farklı toplu öğrenme aktivitelerinin size kattığı güzelliklerden ve hayatınızdaki müsbet yönlerinden en önemli üç husus nedir?
 • Müzakelerinizin gelişmeye, kendini yenilemeye ihtiyaç duyduğu en önemli üç husus/alan nedir?
 • Müzakere gruplarını koordine ederken en çok nelerin eksikliğini hissediyorsunuz?
 • Sizce müzakere katılımcılarında bulunması ve bulunmaması gereken en önemli beş özellik nedir?
 • Müzakere esnasında en çok karşılaştığınız yedi problem nedir? Bu problemler nasıl çözülebilir?
 • Grup olarak uymanız gerektiğini düşündüğünüz bir grup sözleşmesi yapsanız maddeleri ne olurdu?
 • Müzakereye en çok ihtiyaç duyulduğunu düşündüğünüz en önemli üç konu nedir?

Diyalog Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Toplumunuzun farklı kültür ve inanç gruplarıyla bir araya geldiği, iletişim ve etkileşime geçtiği diyalog faaliyetleriyle alakalı yapılacak bir fikir fırtınasında şu sorular sorulabilir:

 • Diyalog faaliyetleri denince aklınıza gelen ilk resim (olması gereken değil olan) ve bu resmi tanımlayan üç kelime nedir?
 • Diyalog faaliyetlerinin toplumunuza kattığı en önemli üç şey nedir?
 • Bu faaliyetlerin daha etkili ve işlevsel hale gelebilmesi için gelişmeye ihtiyaç duyduğu en önemli beş husus nedir?
 • Toplumunuzun diyalog faaliyetlerinde eskisi gibi aktif olmamasının en önemli üç sebebi ne olabilir?
 • Hayatın her ünitesinin kendi diyalog faaliyeti olmasını nasıl anlayabiliriz? Birey, aile, dini kurum, yardım kuruluşu, kültür merkezi, akademi gibi hayatın farklı ünitelerinin her biri için beş diyalog faaliyeti önerisi verebilir misiniz?
 • Katılmayı istediğiniz ve en çok hoşlandığınız üç diyalog faaliyeti nedir? Neden? Katılmayı istemediğiniz üç diyalog faaliyeti nedir? Neden?
 • Diyalog faaliyetleri nasıl yapılsa daha daha faydalı ve etkili olacağını düşünüyorsunuz?
 • Diyalog alanında faal olan kişilerde bulunması gereken en önemli beş özellik sizce ne olmalıdır?

Misyon ve Vizyon Değerlendirmesi

Toplumunuzun misyon ve vizyon çalışmasıyla alakalı yapılacak bir fikir fırtınasında şu sorular sorulabilir:

 • Toplumunuzun vizyonu denince aklınıza gelen üç şey nedir?
 • Toplumunuzun lokal bağlamdaki yeri ve rolü nedir?
 • Hangi alanlarda toplumunuz farklı kültür ve inanç gruplarını da içine alan daha geniş topluma faydalı olabilir?
 • Bir kurumun stratejik planlama yapabilmesi için hangi aşamaları takip etmesi gerekir?
 • Etkili stratejik planlama yapılabilmesi için aylık, yıllık ve uzun vadeli planlarda dikkate alınması gereken hususlar neler olmalıdır?
 • Uzun vadeli planlama yapılamamasının sebepleri nelerdir?
 • Uzun vadeli stratejik plan yaparken toplumunuzun ve farklı faaliyet alanlarının ilgi alanına giren ilk beş grup kimlerdir?
 • Hitap ettiğiniz gruplar kimlerdir? Beklentileri nelerdir ve onlara ne gibi katkılarınız olabilir?
 • Neyi, neden ve nasıl yaptığınıza dair net bir fikriniz ve kurumsal kimliğiniz var mı?
 • Toplumunuzun kuşatıcı bir vizyon ve misyon eksikliğiyle sadece taktiklere yoğunlaştığı durumlar ne tür sonuçlar doğuruyor?
 • Kurum ve şahıs performanslarını nasıl ölçülebilir hale getirebilirsiniz? Bunun için ne tür metot, araç ve pratikler kullanmalısınız?

İnsan Gücünün Değerlendirilmesi

Toplumunuzun insan gücünün tespit ve tahlil edilmesi ile geliştirilmesi adına yapılacak bir fikir fırtınasında şu sorular sorulabilir:

 • Mevcut insan gücünün verilerini nasıl tutuyorsunuz?
 • Mevcut insan gücünüzün vasıfları, meslekleri, ilgi ve ihtiyaçları nelerdir?
 • Toplumunuzun faaliyetlerinde gönüllü olabilecek kişilerle paylaşılabilecek ihtiyaçlar nelerdir?
 • Gönüllüler olarak hangi alanlarda çalışma yapmak sizleri daha çok motive etmektedir?
 • Farklı ihtiyaç alanlarına dair küçük, net ve herkesin kolaylıkla yapabileceği iş tanımlarını nasıl oluşturabilirsiniz?
 • İnsan gücünüzün yeteri kadar aktif olmama sebepleri sizce nelerdir?
 • İnsan gücünüzü geri çekilmeye iten sebepler nelerdir?
 • Yatırımlarınızın daha çok insan yetiştirme endeksli olması için neler yapabilirsiniz?
 • Gönüllü insan gücünüzün tespit ettikleri problemleri arz edip o hususta harekete geçmelerini nasıl sağlayabilirsiniz? Bunun için ne tür imkanlar hazırlayabilirsiniz?
 • İnsan kaynaklarınızı fazla yormak ve hızlıca tüketmek yerine yeni gönüllülere nasıl ulaşabilirsiniz?
 • İnsan gücünüzü en aktif hale getirdiğiniz sahalar nelerdir?
 • İnsanları istihdam edemediğiniz sahalar nelerdir?

Lokalleşme ve Yerel İhtiyaç ve Kaynakların Değerlendirilmesi

Toplumunuzun bulunduğu farklı bağlamlarda lokalleşmesiyle alakalı yapılacak bir fikir fırtınasında şu sorular sorulabilir:

 • Kendi insiyatiflerinizle başlattığınız veya katkıda bulunduğunuz faaliyetler nelerdir?
 • Yeterli imkanlar olmamasına rağmen toplum misyon ve vizyonunuzun sizden beklediği çalışmalar nelerdir?
 • Size göre yörenizdeki öncelikli faaliyet alanları nelerdir? Bu düşünceye sizi sevkeden faktörler nelerdir?
 • İnsan kaynaklarınızı rantabl kullanma açısından, reel ihtiyaçlara yönelik faaliyetlerle; reel ihtiyaçların ötesine ait vazifeler arasındaki dengeyi nasıl kuruyorsunuz?
 • Kendi ihtiyaçlarınızı bir üst karar mekanizmasına nasıl taşıyorsunuz veya bunların nasıl taşınmasını istersiniz?
 • Lokal hissiyat ve düşünceleri toplumunuzun idari mekanizmalarına nasıl aktarıyorsunuz ve nasıl aktarılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Mali İşleyişin Değerlendirilmesi

Toplumunuzun mali kaynaklarının analiz edilmesi ve yönetilmesiyle alakalı yapılacak bir fikir fırtınasında şu sorular sorulabilir:

 • Mali heyetleri teşkil edecek kişiler kimler olmalı ve bu kişilerin hareket sınırları ne olmalıdır?
 • Topluluk yapınız, işleyen mevcut yapıya nasıl uygun hale getirilebilir? Bulunduğunuz yerdeki resmi yapı ile toplumunuzun günlük işleyişi içindeki yapı nasıl örtüşebilir?
 • Maddi yapıda karşılaşılan zorluklar nelerdir, en önemli üç tanesini paylaşabilir misiniz?
 • Mali heyetler ve yönetim kurulları nasıl aktif hale getirilebilir?
 • Yapılan icraat ve aktiviteler yerel yasalara, içtüzüğe ve diğer yönetmeliklere ne kadar uygundur?
 • Mali güvenilirliğinizi zedeleyen en önemli üç husus nedir?
 • Bulunduğunuz kurum ve şehirlerde yerel kaynaklara nasıl başvurabilirsiniz? Yeni maddi kaynaklar bulma adına neler tavsiye edebilirsiniz?
0 0 votes
Değerlendirin
Subscribe
Beni bilgilendir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments