Müzakere Grubunun Başlatılması

Bir ders grubunun başlatılmasında iki önemli husus vardır:

Birincisi, iki-üç kişiden oluşan ve kendilerine ilham veren metinleri, hayati gördükleri konuları, dini, ahlaki, ferdi, toplumsal ve ailevi problemleri geniş bir perspektifte anlamaya kendini vermiş bir çekirdek grubun olmasıdır. İkinci husus ise bu ders grubunu bilgi, tecrübe ve idarecilik açısından yönetebilecek kapasitede bir rehberdir. Bu kişilerin yeterli zekâ, merak ve bilgi seviyesinde olması ya da bilgiyi nerede bulabileceğini bilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu kişilerin iyi iletişim becerisi, dinleyebilme ve diplomatik davranabilme gibi özelliklere sahip olması sağlıklı bir müzakere meclisinin tesisi adına önem arz etmektedir.

Bu iki husus bulunduktan sonra duyuru yapılmalı ve içinde bulunduğumuz toplumdan insanlar davet edilmelidir. Fakat “gelin size bir şeyler öğretelim” gibi bir havaya kesinlikle girilmemeli ve bunun toplu bir gayret-bilgi-tecrübe paylaşımı ile manevi gelişimi etme çabası olduğu unutulmamalıdır.

Daha sonra müzakere meclisinin mekânı için katılımcıların rahatsız olmayacağı ve herkesin kendisini evinde gibi hissedeceği sıcak bir ortam tercih edilmelidir. Ayrıca farklı zamanlarda toplumunuzla irtibatı ve ilişkisi kurulmak istenen yerlerde de bu meclislerin toplanmasına çalışılabilir.

 Müzakere Grubunun Büyümesi

Ders yapılırken grup üyelerinin seviyesine uygun ve tabii bir şekilde onları müzakereye çekebilecek bir metod seçilmelidir. Tercih edilen metodda grup üyelerinin yaşı, sosyal statüleri, dini-ilmi bilgi ve seviyeleri dikkate alınmalıdır. Bu metodları seçerken popüler ve fantastik, henüz doğruluğu ve tesiri ortaya konulmamış yöntemlere başvurulmamalıdır.

Öncelikle grubun yapısı analiz edilmeli, mevcut teknikler gruba göre uyarlanmalı ve uygulanmalıdır. Müzakere edilen konuların katılımcıların ilgi ve ihtiyacına uygun olması çok önemlidir. Kuru bilgilerin ve formüllerin hazmedilmesi zordur. O sebeple katılımcılar bizzat kendi yaşadıkları hayat tecrübeleri, sıkıntılar ve zorluklar etrafında müzakere edebilecekleri dini kaynakları çalışmalı ve zorluklarını aşmada onlardan istifade ettiklerini hissetmelidirler. Grup rehberi katılımcıların isteklerini ve ihtiyaçlarını belirleme adına onlarla bir müzakere katılım formu (bknz: Ek-3 Müzakere Katılım Formu) paylaşabilir.

Diğer bir husus da ders grubunun sayısıdır. Üç-dört kişi bir grup olabileceği gibi bu sayı daha da artabilir. Maksimum katılımcı sayısının on-on iki kişide tutulması tavsiye edilir. Daha kalabalık olursa grubu bölmek daha iyidir. Zira katılımcılar belli bir sayıyı geçtiğinde katılım, uygun mekân, samimiyet, kişiler arası ilişkiler gibi hususlarda problemler ortaya çıkabilmektedir.

Ayrıca bu işe kendini daha çok adayan iki-üç kişiden oluşan çekirdek grupla düzenli görüşülmeli, yer, zaman, iş bölümü gibi hususlar önceden belirlenmeli ve grubun kuruluş gayesi doğrultusunda hedefler verilmeli, yönlendirilmeli ve takviye edilmelidir. Rehber, farklı dönemlerde katılımcılardan geri bildirim alarak (bknz: Ek-4 Müzakere Grubu Değerlendirme Formu) gerekli değişimleri yapabilmelidir.

Müzakere Grubu Toplantısı

Birçok ders grubunun olduğu zamanlarda toplumunuzun umumi bünyesi arasındaki bağı, tanışıklığı ve senkronize hareketi sağlamak için aylık toplantılar düşünülebilir. Müzakere rehberleri arasında yapılabilecek bu toplantılarda:

  • Periyodik müzakerelerin metinlerinin hazırlanması
  • Ders format ve şablonlarının oluşturulması
  • Genel bir müfredat programının oluşturulması
  • Buluşmalarda karşılaşılan soruların, problemlerin ve tespit edilen düşüncelerin mütalâası
  • Rehber eğitim seminerleri ve genel kurallar gibi hususlar ele alınabilir.

Bu yazı serisinin diğer makalelerine şu linklerden ulaşabilirsiniz:

0 0 votes
Değerlendirin
Subscribe
Beni bilgilendir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments