VARSAYIMLAR

 • Cinsel ve agresif dürtüler (kuvve-i şeheviye ve gadabiye) insan tabiatının merkezinde yer alır.
 • Her insan takdir edilmek ister.
 • İnsanda tezahür eden fiziksel, duygusal ve aklî semptomlar aslında cinsel ve agresif dürtüleriyle iç dünyasında başa çıkma ve onları kontrol altına alma girişimlerinin yansımasıdır.
 • Erken deneyimler daha sonraki ilişkileri etkiler.
 • İçselleştirilmiş nesneler (baba: otorite figürü; anne: ilgi, sevgi, beslenme figürü) ve bunlarla geliştirilen ilişkinin şekli, kalitesi, sağlıklı olup olmaması daha sonraki iç deneyim ve dış ilişkileri etkiler.
 • İçselleştirdiğimiz nesneleri ve onların bizim için ifade ettiği manaları hayatımızda önemli yer tutan diğer kişilere de yansıtırız; sonra o kişilerden o nesneye uyan davranış ve tepkiler bekleriz, onlar da bu beklentiye uygun davranış sergilediklerinde, o kişiler üzerinden aslında derindeki ilk çocukluk tecrübelerimize tepki gösteririz.

KAVRAMLAR

 • İç nesneler: Daha önceki deneyim ve beklentilerimize dayanarak inşa ettiğimiz kendimiz ve başkalarına ait zihinsel imgeler/resimler
 • Bağlantı: Hayatımızda önemli yer tutan kişilerle kurduğumuz bağ
 • Ayrılma-bireyselleşme: Çocuğun kademeli olarak anneden ayrılma süreci
 • Aynalama: Ebeveynin çocuğa karşı anlayış ve kabul göstermesi halinde çocukta oluşan kendini sevme ve kabullenme durumu
 • Karşı aktarım: Terapistin hastanın aktarımı karşısında kendi geçmişinden gelen hisleri ve beklentileri hastaya aktarması ve yansıtması
 • Aktarım: Çocukluğumuzda önemli yer tutan kişiye ait özelliklerin / beklentilerin başka bir kişiye aktarılması
 • Aile mitleri: Ailemizden getirdiğimiz ve davranışlarımızı yönlendiren adı konmamış kurallar ve inançlardır. Bunlar hüküm verdiğimiz duruma ya da kişiye ait şümullü bir bilgi ve kanaatten ziyade içimizdeki geçmiş inançlara dayalıdır.
 • Takıntı ve gerileme: Ailelerin stresli, zor ve sıkışık zamanlarda daha düşük düzey ve kalitedeki işleyiş ve ilişki formlarına geri dönmeleri
 • Görünmez sadakat: Kişinin kendisine zarar vermesine rağmen bilinçsiz olarak ailesine sadakat taahhüdünü sürdürmesi

TERAPİNİN HEDEFLERİ

 • Farkında olmadan bilinçaltlarında kısıtlama yaşayan aile üyelerini bu kısıtlamalardan kurtararak daha sağlıklı bireyler olarak etkileşim kurmalarına imkân sağlamak
 • Aile fertlerini zorlamalı ve zarar verici bağlardan kurtararak bireyselleşmelerine yardımcı olmak
 • Kendine ait tercih ve özellikleri idrak ederek farklılaşmasını temin etmek

BAZI KAYNAKLAR

Scharff, J. (ed.) (1989) Foundations of Object Relations Family Therapy. Jason Aronson, Northvale N.J.

Slipp, S. (1984). Object Relations: A Dynamic Bridge Between Individual and Family Treatment. Northvale, NJ: Jason Aronson.

0 0 votes
Değerlendirin
Subscribe
Beni bilgilendir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments