VARSAYIMLAR

 • Problemler aile içinde gözlemlenen bir kısım yapısal (structural) bozukluklarla (roller, hiyerarşi, sorumluklar hususunda karmaşa) ilgilidir fakat yapısal bozukluklar bu problemlerin tek oluşum sebebi değildir.
 • Aile içi yapıyı değiştirme kişinin yaşadığı tecrübeleri de olumlu yönde değiştirecektir.
 • Direkt ilk göze çarpan problemden (symptom) çözüme gitmek yerine adım adım ilerlenmeli ve yapısal değişikliklere odaklanılmalıdır.
 • Çocuklarda gözlemlenen problemler daha ziyade ebeveyn arasındaki sorumluluk, rol vb. sınırların (boundries) ve ebeveynle çocuklar arasındaki sınırların netleşmemesinden kaynaklanmaktadır.

KAVRAMLAR

 • Aile üyeleri arasındaki sınır çeşitleri (boundries):
  • Katı
  • Net tanımlanmış
  • Dağınık ve karışık
  • İç içe geçmiş
 • Aile içi hiyerarşi
 • Alt sistemler
 • Roller: Kim, kime, ne zaman, nasıl muamele edecek?
 • Nesiller arası koalisyonlar: Çocuğun ebeveynden birini diğerine karşı tercih etmesi ve çatışmalarda desteklemesi
 • Ebeveyn rolüne bürünmüş çocuklar

TERAPİNİN HEDEFLERİ

 • Yapısal değişiklikleri sağlamak
  • Rol, hiyerarşi, sorumluluk vb. netleştirilmesi
  • Sınırlarda ayarlamalara gidilmesi
  • Sınırların net çizilmesi
 • Aile üyelerinin bireyselleştirilip kendi sorumluluk, yetki ve sınırlarını anlamalarının sağlanması
 • Aile üyeleri arasındaki etkileşim biçimlerinden aralarındaki mevcut, sağlıklı sağlıksız, sınırların tespit edilmesi
 • Davranış biçimlerini değiştirerek aralarındaki sınırların yeniden dizayn edilmesi ve, bulunduğu duruma göre, yapının daha açık ya da kapalı hale getirilmesi

BAZI KAYNAKLAR

Minuchin, S. (1974). Families and Family Therapy. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Minuchin, S., & Fishman, H. C. (1981). Family Therapy Techniques. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Minuchin, S., Rosman, B. L., & Baker, L. (1978). Psychosomatic Families. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Fishman, H. C. (1988). Treating Troubled Adolescents: A Family Therapy Approach. New York: Basic Books.

Fishman, H. C. (1993). Intensive Structural Therapy: Treating Families in their Social Context. New York: Basic Books.

0 0 votes
Değerlendirin
Subscribe
Beni bilgilendir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments