Araştırma Konuları

BİREY

  • Kimlik • Gelişim • Mana ve gaye • Zihin sağlığı • Kişisel bakım • Sağlık • Kendini bilme • Hayat dönemleri • Temel ihtiyaçlar • Hak ve özgürlükler • Eğitim • Değerler • Ahlak • İnanç / maneviyat • Disiplin • Mali yaşam •Alışkanlıklar • Üretkenlik

AİLE

  • Aile hayatında dönemler • Anlaşmazlık çözümü • Tanışma ve evlenme dönemleri • Evlilik adayları • Ailemizi tanıma • Nesiller arası ilişkiler • Çocuk yetiştirme • Verimli zaman geçirme • Kadın-erkek ilişkileri • Romantizm ve aşk • Cinsel yaşam • Sorumluluk paylaşımı • Akrabalarla ilişkiler • Kişilik farkları • Kültürel farklar • Aile terapisi ve teoriler • Evlilik eğitimi

TOPLUM

  • Kimlik / sınırlar • Gaye • İletişim • Toplumsal otorite • Yönetim • Alt gruplar • Toplumsal katkı • İfade / sanat • Toplumsal bağlar • Toplum inşası ve güven • Kurumlar

LİDERLİK

  • Liderlik ve kişilik • Liderlik tarzları • Problem çözme • Karar verme • İdare • Sağlıklı yaşam ve liderlik • Zaman tanzimi • Liderlik hususiyetleri • Para yönetimi • Stres ve gerginlik yönetimi • Etik kurallar ve tutumlar • Aile yaşamı ve liderlik • Teknoloji kullanımı • Motivasyon ve yenilenme • İletişim ve hitabet • Manevi gelişim • İlmi gelişim • Yetkilendirme ve takip • İnsan tanıma • Teşkilatçılık

KATILIM

  • Lokalleşme • Dini ve kültürel diyalog • Ortak projeler • Ortak noktalar • Uzlaşma • Toplum hakemliği • Çoğulculuk