CRISD

Chicago Research Institute for Social Development (CRISD), toplumsal gelişim konularında farklı disiplinlerden faydalanan araştırmalar ve analizler yaparak topluluklara ve kurumlara yerinde stratejiler ve politika tavsiyeleri sunan bağımsız bir araştırma enstitüsüdür.