Şu pratikler müzakerelerden elde edilebilecek verimi artırmada faydalı olabilir:

 • Kuran, hadis ve ilmihal gibi temel kaynaklar takip edilmeli ve muteber alimlerden ve düşünürlerden alıntılar yapılmalı
 • Herhangi siyasi bir görüşün savunması ya da tenkidine girilmemeli
 • Umuma konuşuyor düşüncesiyle katılımcılar içinde her türlü insan profilinin bulunabileceğini hesaba katarak konuşmalı
 • Herhangi bir dinin, ırkın, kültürün veya ülkenin düşmanlığına ya da aşağılanmasına girilmemeli
 • Katılımcılar içinde herhangi bir kimsenin fiziksel veya ruhsal problemleri, hassasiyetleri mevzubahis edilmemeli, konuşmaya malzeme olmamalı
 • Görsel ve işitsel araçlardan istifade edilmeli
 • Herhangi bir topluluk veya fikir propagandasını ihsas edecek tarzda hareket edilmemeli
 • Aktüel konular müzakereyi sürüklememeli ve ana belirleyici olmamalı
 • Saf zihinleri idlal edecek tarzda kötü örnekler, şahıslar anılmamalı
 • Müzakerenin temel mihveri iman, ibadet, ahlak ve muamelat üzerine olmalı
 • Katılımcılarla tek tek tanışıp hâl hatırları sorulmalı
 • Katılımcıların fikren, kalben ve bedenen beslenmeleri hedeflenmeli
 • Katılımcıların konuyu dağıtmadan, soru ve yorumlarıyla müzakereye dahil olmalarına imkân sağlanmalı
 • Sert, suçlayıcı, kırıcı ve dışlayıcı bir dil kullanmaktan kesinlikle kaçınılmalı, kimsenin demine damarına dokundurmadan, hissiyatını rencide etmeden; en yumuşak ve en uygun üslûbu bularak nezaket çerçevesinde hareket edilmeli
 • Mecliste hazır bulunmayan kişiler hakkında konuşulmamalı
 • Dil ve mevzu katılımcıların seviyesine göre ayarlanmalı
 • Ana mevzudan uzaklaşma durumunda yumuşak bir tarzda, konuşulmak istenen gündelik konulara ayrı bir adres ve zaman tayin ederek esas konuda ısrar edilmeli
 • Uyarı ve tazir hususlarında kendi nefsimizi muhatap almalı ya da “biz” denmeli
 • Konu seçiminde katılımcıların ihtiyacı esas alınmalı
 • Konu katılımcıların problemlerine yönelik olmalı, kendi hayatlarından örnekler bulmaları sağlanarak faydalı irtibatlar kurulmalı
 • Müşahhas örneklerle konu hafifletilmeli, uygun menkıbe, hikaye ve latifelerle katılımcılara nefes aldırılmalı
 • Grup rehberi mevzusunu iyi bilmeli
 • Grup rehberi mevzusuna yönelik merak ve motivasyon taşımalı
 • Münakaşaya, cerbezeye ve diyalektiğe girilmemeli
 • Hal insani olmaya gayret edilmeli
 • Müzakere meclisinde mümkünse belli bir kitap takip edilmeli
 • Konular birbiri ile irtibatlandırılmalı, meselelere mahruti yaklaşabilmeli ve nihayetinde kitaba dönüşebilecek şekilde bir silsile takip edilmeli
 • Müzakere süresinin belirlenmesinde insanların bilişsel ve fiziksel kapasiteleri göz önünde bulundurulmalı
 • Müzakere rehberi konuşma iştahı taşımamalı, tesir kaynağı değil belki aynası olabileceğini hatırdan çıkarmamalı
 • „Bilmiyorum“ demekten çekinmemeli
 • Problemler karşısında gerçek anlamda anlama iştiyakının ve gayreti olmalı, müzakere bir seremoniye dönüştürülmemeli, eksik kalan mevzular sonraki buluşmalarda ele alınmalı
 • Müzakere rehberi ses tonuna, vücut diline, beden temizliğine ve kılık kıyafetine dikkat etmeli

Bu yazı serisinin diğer makalelerine şu linklerden ulaşabilirsiniz:

0 0 votes
Değerlendirin
Subscribe
Beni bilgilendir
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments