Leider ist der Eintrag nur auf Türkçe verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Bu yazı, CRISD Akademi Araştırma Heyeti bünyesinde oluşturulmuş “Müfredat Dışı Aktiviteleri Gözlem ve Değerlendirme Komitesi” olarak K-5[*] Hafta Sonu Okulu (HSO) konsepti üzerine yapılan çalışmanın bir özetidir. Bu çalışmanın amacı HSO’nu inceleme, değerlendirme ve neticesinde gerekli tavsiyelerde bulunmaktır.

Çalışma Yöntemi

Komite üyeleri birçok defa konuyla alakalı toplantılar düzenlemiştir. İlk toplantılarda kendi tecrübelerimizden yola çıkarak K-5 HSO’nun artılarını ve eksilerini masaya yatırdık. Daha sonra velilere ve gönüllü öğretmenlere anketler ve mülakatlar aracılığıyla ulaşıp ilgili verileri topladık. Son olarak, ilgililerin, yöneticilerin, öğretmenlerin ve ailelerin katılımı ile bir atölye çalışması düzenledik. Bu rapor tecrübelerin, anket ve mülakat sonuçlarının ve atölye çalışmalarının bir özetidir.

Bulgular

HSO Öğrencilerinin Sevdiği Yönler

Velilere gönderilen anketlerde çocuklarının HSO hakkında neleri sevdiklerini sorduk. Çoktan seçmeli bir soru yerine velilere istediklerini yazabilme imkânı verdik. Soruyu Şekil 1’deki gibi tevcih ettik.

Çocuğunuz haftasonu okulunun hangi yönlerini seviyor?

Şekil 1: Öğrencilerin HSO ile ilgili en çok neleri sevdiklerine dair anket sorusu

Ayrıca atölye çalışmasına katılanların bu soruyu tekrar ele almalarını rica ettik. Anket ve atölye çalışması katılımcıları sırası ile çocukların en çok sevdiği yönleri şu şekilde belirttiler:

 1. Arkadaşlarla vakit geçirme
 2. Aktiviteler (spor, sanat, eğlence)
 3. Öğretmenini sevmesi
 4. Ödüller
 5. Hikayeleştirerek anlatım
 6. Projeler
 7. Grup çalışmaları
 8. Türkçe dersi
 9. Kur’an dersi

Bu bulgulara göre, istediklerini yazabilmelerine rağmen velilerin neredeyse yarısı (anket katılımcılarından 36 kişiden 14’ü) “arkadaşlarla vakit geçirme”yi çocukların en sevdiği yön olarak belirttiler. Ayrıca atölye çalışmasında dört grubun dördünde de aynı sonuç elde edildi. Bu HSO için üzerinde durulması gereken önemli bir bulgu. Aktiviteler yine HSO’nun en çok sevilen yönleri. Ankette birçok aile ve atölye çalışmasına iştirak eden dört grubun hepsi aktivitelerin önemini vurguladılar. Ayrıca, öğretmenler ve ödüller de sevilen yönler arasında hususiyle belirtildi.

Not 1: Türkçe ve Kur’an dersi sevilen yönler arasında geçtiği gibi, ileride geleceği üzere, sevilmeyen yönler arasında da geçmektedir.

Not 2: Anketi aileler doldurduğu için anket sonuçlarının çocukların isteklerini tam olarak yansıttığı söylenemez. Bazı sonuçlar çocukların sevdiği yönler olmak yerine ailelerin temennilerini de yansıtıyor olabilir. Ya da ailesine yanlı cevap vermiş çocuklar bulunabilir. Ayrıca çocuklar sevmedikleri yönleri ifade etmekten utanmış, sıkılmış olabilirler.

HSO Öğrencilerinin Sevmediği Yönler

Velilere gönderilen ankette çocuklarının HSO hakkında neleri sevmediklerini sorduk. Çoktan seçmeli bir soru yerine velilere istediklerini yazabilme imkânı sunduk. Soruyu Şekil 2’deki gibi sorduk.

Çocuğunuz haftasonu okulunun hangi yönlerini sevmiyor?

Şekil 2: Öğrencilerin HSO ile ilgili neleri sevmedikleriyle ilgili anket sorusu

Ayrıca atölye çalışmasına katılanlara bu soruyu tekrar ele almalarını rica ettik. Ortaya çıkan sonuçlar şu şekildedir:

 • Sıkılma. Sevilmeyen yönlerin başında sıkılma geliyor. Bunun sebeplerini daha detaylı bir şekilde irdelemek gerekmektedir. Sevilmeyen diğer yönlerden anladığımız kadarıyla, çocukların sıkılmasının belli başlı sebepleri şu hususlardır:
 1. Derslerin uzun olması
 2. Motivasyon eksikliği; bir şeyi niçin yaptığını bilmeme (örn: niye Kur’an’ı anlamadan okuması gerektiğini bilememe, niye ezber yapması gerektiğini bilememe)
 3. Derslerin Türkiye’deki klasik eğitim usülleriyle işlenmesi
 4. Bir çocuk mevcut hocayla Kur’an çalışırken diğer çocukların beklemek zorunda olmaları
 5. Yaşa uygun olmayan beklentiler (örn: anaokulu yaşındaki çocuğun uzun süre boyunca oturmasını istemek, 5. sınıf çocuklarına basit boyama yaptırmak)
 6. Sevdiği arkadaşlarla aynı sınıfta olmaması (Kur’an sınıfları daha ziyade seviyeye göre belirlenmektedir.)
 7. Hafta sonu daha eğlenceli başka bir yerde olmak varken derste olmak
 8. Ders işlenen yerin oyun ortamından ziyade okul ortamını anımsatması
 • Uzun dersler. Ders saatlerinin uzun olması, ders saatinin yaşa uygun olmaması, ders boyunca öğrencinin oturmasının istenmesi, öğretmen bir öğrenci ile ilgilenirken diğer öğrencilerin başka şeyler yapmalarına (resim, kitap okuma, vs) müsaade edilmemesi
 • Taciz ve zorbalık. Şaşırtıcı sonuçlardan bir tanesi de azımsanmayacak kadar çok ailenin taciz ve zorbalıktan şikâyet etmesidir. Bu durumun sebepleri üzerinde durmak gerekir. Atölye çalışmasında ifade edildiğine göre, sebeplerden bir tanesi var olan arkadaş gruplarının içlerine yeni çocukları almak istememeleri
 • Türkçe dersi. Türkçe dersi daha çok “din bilgisi ve ahlak dersi” şeklinde işleniyor. İçeriği öğrencilerin ilgisini çekmiyor.
 • Kur’an dersi. Türkçe ve Kur’an dersi sevilen (ya da çocukların sevmesini velilerin temenni ettiği) konular arasında geçtiği gibi sevilmeyen konular arasında da geçiyor. Sevilmemesinin sebepleri diğer sebepler arasında bulunabilir. (örn: dersin uzun olması, manasını anlamamaları, motivasyon eksikliği, yaşa uygun olmaması)
 • Anlama ve motivasyon. Anlaşılmayan konular, motivasyonun mevcut olmadığı hususlar da HSO’nun sevilmemesine sebep olmaktadır. Bunlara örnek olarak “Kur’an’ı niye Arapça’sından okumam lazım?”, “neden ezber yapmam lazım?” gibi sorular verilebilir.
 • Öğretim metotları. Klasik öğretim metotlarının kullanılması, Türkiye’de elde edilmiş birikim ve yöntemlerin farklı kültür ortamlarına adapte edilememesi
 • Karşılıklı interaktif olmaması. Farklı eğitim sistemlerini tecrübe etmiş ve yurt dışında doğup büyümüş çocukların öğretmenleri anlamaması, arada bir kopukluk ve birbirini anlamamanın söz konusu olması
 • Hafta sonu eğlenceden ödün verme. Hafta içi okula gidip bir de HSO’na gitmek zorunda kalmak, HSO’nun çocuğun eğlence vaktinden çalıyor olması
 • Okul çağrışımı. Hafta sonu okulunun isminin ve içeriğinin “eğlence” yerine “okulu” çağrıştırması
 • Arkadaşlardan ayrılma. Sınıflar Kur’an okuma seviyelerine göre belirlendiği için çocukların sevdiği arkadaşlarından farklı bir sınıfta olması
 • Mesafeler ve zaman. Uzak mesafeden gelen çocukların günün büyük bir kısmını yolda ve HSO’nda geçirmeleri

Ailelerin Beklentileri

Ailelerin HSO’ndan beklentilerini iki şekilde sorduk. Birincisi, Şekil 3’te olduğu gibi, ucu açık sorular şeklinde. Diğeri de Şekil 4’te olduğu gibi, belirli seçenekler vererek sıralama şeklinde.

Haftasonu okulundan beklentileriniz neler?

Şekil 3: Ailelerin HSO’dan beklentilerine dair soru

Size göre çocuğunuz için en önemli beş tane aktiviteyi seçer misiniz? (Lütfen beşten fazla seçmeyiniz.)

 • Kur’ân-ı Kerim okumayı öğrenmek
 • Kur’ân-ı Kerim mealini öğrenmek
 • Arapça anlamayı öğrenmek
 • Türkçe okumayı öğrenmek
 • Kültür merkezine gelmek
 • Dindaş ve kültürdaş bir arkadaş çevresi edinmek
 • Karakter (ahlak) eğitimi
 • Kardeş organizasyonlarla yapılan aktiviteler
 • Spor aktiviteleri
 • Resim, müzik, sanat, el işleri
 • Fen ve bilim
 • Teknoloji
 • Diğer:

Şekil 4: Ailelerin HSO’dan beklentileri

Ailelerin HSO’ndan beklentileriyle alakalı sorulara verdikleri cevaplar sırasıyla şu şekildedir:

Şekil 3’teki soruya verilen cevaplar

 • Dini eğitim (12)
 • Severek öğrenme (9)
 • Ahlak (9)
 • Kur’ân-ı Kerim (8)
 • Türkçe’yi öğrenme (8)
 • Kültürünü öğrenmesi (7)
 • Yurtdışı tecrübesi olan öğretmenler (3)
 • Sıcak bir ortam (3)
 • Türk arkadaşlarla etkileşim (2)
 • Ezber (2)
 • Aktiviteler (2)
 • Beraber namaz
 • Arapça
 • İyi insan olması
 • İslam sevgisi
 • Emin bir arkadaş ortamı
 • Ödev takibi
 • Ödüllendirme

Şekil 4’teki soruya verilen cevaplar

 • Karakter (ahlak) eğitimi (34)
 • Kur’ân-ı Kerim okumayı öğrenmek (27)
 • Dindaş ve kültürdaş bir arkadaş çevresi edinmek (25)
 • Kültür merkezine gelmek (20)
 • Türkçe okumayı öğrenmek (19)
 • Kur’ân-ı Kerim mealini öğrenmek (15)
 • Resim, müzik, sanat, el işleri (15)
 • Spor aktiviteleri (13)
 • Kardeş organizasyonlarla yapılan aktiviteler (8)
 • Arapça anlamayı öğrenmek (4)
 • Fen ve bilim (0)
 • Teknoloji (0)

Sonuç olarak, veliler çocuklarını HSO’na din, kültür ve ahlak eğitimini takviye etmeleri için gönderiyor. Ne var ki, sonuçlara göre çocuklar en çok bu dersleri “sıkıcı” buluyorlar. Bu demek oluyor ki din, kültür ve ahlak eğitimini çocuklara sevdirerek vermenin hedeflenmesi gerekiyor. Çocukların sevmediği yönleri (örn: sıkılma, uzun dersler) minimize ederek ve sevdiği yönleri (örn: arkadaşlarla beraber olmak, aktiviteler yapmak) artırarak din, kültür ve ahlak bilgisinin verilmesinin yollarının bulunması gerekmektedir.

Yöneticilerin ve Öğretmenlerin Dertleri ve Şikayetleri

Yöneticilerle ve öğretmenlerle yapılan birebir görüşmelerin neticeleri şu şekildedir:

 • Fiziki sıkıntılar

HSO’nun kendine ait bir yerde değil, başka amaçlar için kullanılan yerlerde, mesela bir özel okul binasının dersliklerinde, yapılması. Bu birçok problemi beraberinde getiriyor. Mesela:

 • Derslik başka bir hocaya (mesela matematik hocası) ait olduğu için o derslikte HSO dersi veren gönüllü öğretmen, çocuklar bir şeylere zarar verecek tedirginliyle rahat davranamıyor ve devamlı çocuklara uyarılarda bulunmak zorunda hissediyor.
 • Derslik HSO’na ait olmadığı için HSO öğretmenleri derslikleri istedikleri gibi düzenleyemiyorlar. Mesela, dersliği küçük çocuklara uygun bir oyun odası haline getiremiyorlar veya çocukların yaptıkları resimleri duvarlarda sergileyemiyorlar.
 • Velilerle ilgili hususlar
 • Velilerin büyük bir çoğunluğunun (%70 gibi bir rakam telaffuz edildi) ilgisizliği (örn: verilen ödevlerin takip edilmemesi, veli toplantılarına gelinmemesi)
 • HSO saatlerine dikkat etmeme. Çocukların takriben %30’u okula geç bırakılıyor ve takriben %20’si okuldan geç alınıyor.
 • Yöneticiler ve öğretmenlerle ilgili hususlar
 • Birçok öğretmenin eğitim formasyonunun olmaması, eğitim formasyonu olanların da formasyonlarının Türkiye’den olması
 • Gönüllü öğretmenlerin tamamına yakını tam zamanlı başka bir işte çalışmayan kişilerden oluşuyor. Hafta içi tam zamanlı işi olanlar HSO’na yeterince zaman ayıramıyor veya ayırmak istemeyebiliyor. Sebebi ise HSO öğretmenlerinden beklentilerin çokluğu olabilir. Zira, bir günün en az yarısının ders vermekle geçmesi, daha öncesinden ders hazırlığı yapmalarının gerekmesi, öğretmen toplantıları, veli toplantıları ciddi bir beklenti yükü oluşturabiliyor. Böyle olunca, HSO öğretmenleri hafta içi tam zamanlı işi olmayan kişilerden seçiliyor. Hafta içi tam zamanlı işi olmayanların ise İngilizce problemi, eğitim formasyonu eksikliği, evinde küçük çocuğunun bulunması gibi hususları bulunuyor. Bu eksikliklerden kaynaklanan birçok problem oluyor. Mesela: 1) İngilizce bilmeyen öğretmenle HSO öğrencisi arasındaki iletişim çok sağlıksız oluyor. 2) Küçük çocuğu olan öğretmenin ya kendisi hastalanıyor ya çocuğu hastalanıyor ya da derslere son anda gelememesi söz konusu olabiliyor. 3) Formasyonu olmayan, ya da formasyonunu Türkiye’den almış öğretmenler de sınıfta disiplini sağlama hususunda zorlanabiliyorlar.
 • Bir sonraki yılın muhtemel gönüllü öğretmenlerinin yaz tatili için başka yerlere gitmeleri sebebiyle öğretmen kadrosunun belirlenmesi ağustos ayına kalıyor. Dolayısıyla öğretmenlerin eğitimi ve ders hazırlığı için yeterli vakit kalmıyor.
 • HSO bir iki idarecinin omuzlarında kalıyor. Bu idarecilerin hem lojistik işiyle ilgilenmeleri hem müfredatla ilgilenmeleri hem de velilerle irtibatı sağlamaları bekleniyor. Bu açıdan, en azından bir iki kişinin sadece lojistik işiyle ilgilenmesi, başka bir iki kişinin de sadece müfredata ve rehberliğe kendilerini vererek iş bölümüne gitmeleri daha ideal olur.

Çözüm Önerileri

Atölye çalışmasına katılanlara şu soruyu yönelttik:

Çocukların sevdikleri ve sevmedikleri hususları, ailelerin beklentilerini, yönetici ve öğretmenlerin sıkıntılarını göz önünde bulundurduğunuzda, bu hususlarla alakalı çözüm önerileriniz neler olurdu?

Verilen cevaplara dayanarak, öncelikle ele alınması gereken konuları şu şekilde belirledik:

 • Çocukların en çok rahatsız olduğu üç meseleye acil çözüm bulunması gerekiyor. Bu meseleler yukarıda bahsedildiği üzere: 1) sıkılmak 2) uzun dersler, 3) arkadaşları tarafından taciz. Kısa vadede yapılabilecekler şunlar olabilir:
 • Özellikle küçük çocukların ders zamanlarını kısa tutma; mesela, Kur’an dersinde bir çocuk Kur’an okurken diğer çocukların başka aktiviteler yapmasına (örn: resim, oyun) müsaade edilmesi; gerekirse bir oyun/aktivite odası ayarlayıp çocukların vaktini orada geçirmesinin temin edilmesi; sadece sırası gelen çocuğun derse gidip okuması ve sonra da oyununa/aktivitesine geri dönmesi
 • Taciz, eskilerin yenileri aralarına almaması ve kötü davranış hususlarının monitör edilmesi ve çocukların güzellikle uyarılması, gerekirse velilerin bilgilendirilmesi
 • Çocukların en çok sevdiği üç mesele güçlendirilebilir. Bunlar: 1) arkadaşlarla vakit geçirme 2) aktiviteler 3) öğretmenini sevmesi. Kısa vadede bu konuyla alakalı şunlar yapılabilir: ailelerin tanıştırılması, arkadaşlık bağını artırıcı faaliyetler yapılması ve okul dışında sosyal ortamı sağlamak için programlar düzenlenmesi (örn: gezi, ailelerde yatıya kalma, spor takımları oluşturma)
 • Öğretmenlere ücret verilmesi. Şu anda öğretmenlere ücret ödenmekte fakat bu ücret dönem sonunda ödenmektedir. Ayrıca bazı öğretmenler kendilerine direkt ücret ödenmesi yerine çocuğunun HSO’na ücretsiz katılması ya da yapacağı bağışlara sayılması gibi tekliflerle ücret almayı istememektedirler. Öğretmenlerin işlerini daha profesyonelce düşünmeleri için öğretmenlere maaş ödenmeli. “Benim ücretimi şuna sayın” diyen öğretmenlerin talepleri kabul edilmemeli; onun yerine “biz size ödeyelim; isterseniz siz oraya aktarın” demeli ve böylece ücret elle görülür olmalı. Ayrıca HSO’nun öğretmenlerine maaş yanında bazı avantajların sağlanması teşvik edici olabilir (örn: bir sertifika programı ücretinin karşılanması). Böylelikle hem formasyon açısından gelişmiş bir öğretmen olur hem de yaptığı işe daha çok motive olur.
 • Okulun amacının ve misyonunun yeniden tanımlaması gerekmektedir. “HSO çok bilgi az oyun yeri mi?” veya “Arkadaşlarla vakit geçirme ve sosyalleşme yeri mi?” gibi sorulara cevap verilmelidir. Ayrıca tercihlere göre aileler bu hususta bilgilendirilmeli.
 • Öğretmeler için düzenli eğitim ve gelişim programları tertip edilebilir.
 • Çocukların kültür ortamında yetişmiş gençlere HSO’nda daha çok sorumluluk verilebilir.
 • Müfredat revize edilip çocukların yaşlarına uygun hale getirilebilir. Teknoloji entegrasyonu, grup aktiviteleri ve sosyal projelerle sıkıcı olmaktan çıkarılabilir.
 • Uzun vadeli müfredatlar geliştirilebilir.
 • Saatlerinin ve günün tekrar düşünülüp karara bağlanması gerekmektedir.
 • Daha çok seçmeli ders konabilir.
 • Okulun finansal bilgilerinin açık bir şekilde rapor edilmesi ve velilere düzenli bilgi verilmesi faydalı olabilir. Alınan ücretlerin başka faaliyetleri takviye edici nitelikte kullanılmaması; ücretin sadece HSO masrafları (öğretmenler, idareciler, çocuklar, yer ve malzemeler) için kullanılması daha doğru olur. Eğer ödenen ücretlerin nereye ödendiği şeffaf olursa velilerden ona göre teklif ve çözümler de gelebilir.
 • HSO iletişiminin güçlendirilmesi. Mesela müstakil bir web sitesi kurulması, eğitici materyal kaynak havuzunun oluşturulması, erişimin sağlanması, broşür, bülten gibi görsel kaynakların hazırlanması
 • HSO binasının çocuklar için daha uygun ve çekici hale getirilmesi. Mesela çocuk kütüphanesi, oyun odası oluşturulması
 • Her dönem ailelere çocuklarına ait gelişim karnesi verilmesi ve yaptığı aktivitelerin dosyalanarak gönderilmesi. Bu dosyanın içerisinde okuma kaydı, aktiviteler, boyamalar, aktivite yaparken çekilmiş fotoğraflar vb. bulunabilir.
 • Devamlı aktif olan online bir şikâyet formunun bulunması
 • Aileler için ayrı, öğretmenler için ayrı olacak şekilde “dönemlik değerlendirme formu” oluşturulması
 • Değerlendirme sonuçlarının ailelerle paylaşılması
 • HSO için okulun misyonunu ve aktivitelerini anlatan bir kayıt broşürü hazırlanması, bu broşürün kayıt esnasında ailelere verilmesi ve böylece beklentilerin ona göre ayarlanması
 • Öğretmen kadrosunun en geç mayıs ayı gibi belirlenmesi ve bu öğretmenlerin yaz aylarında eğitimden geçirilmesi. Ayrıca ders hazırlıklarına erken başlanması
 • İdareci ve öğretmenlerin sertifika ve yüksek lisans eğitimi için kaynak ayarlanması ve/veya verilen ücretlerin bir kısmının oraya kaydırılması
 • Amerika’da öğretmenlik tecrübesi olanların sertifika programı ya da atölye çalışması hazırlayarak gönüllü öğretmenlere yaz döneminde eğitim vermesi
 • İdare ve lojistik işleriyle uğraşan kişilerle rehberlik işleriyle uğraşan kişilerin farklı kişiler olması. İdarecilerin yönetim, rehberlikten sorumlu kişinin de ‘içerik ve müfredat geliştirme’ konusunda sertifika alması
 • Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların ayrı sınıfta eğitim görmesi

Aksiyon Maddeleri

 • Bu raporu hazırlayan komite vazifesini (inceleme, değerlendirme ve tavsiye kararlarında bulunma) tamamlamıştır. Dolayısı ile bu komitenin sonlandırılmasına karar verilmiştir.
 • Yukarıdaki tavsiye kararlarının hayata geçirilmesi için bir yürütme komitesinin kurulmasına şiddetle ihtiyaç vardır. Bu komite yukarıdaki tavsiye kararlarının zamanla hayata geçirilmesinden sorumlu olacaktır. Ayrıca hafta sonu okulunu devamlı olarak gözlemleyip gerekli değişiklik tavsiyelerinde bulunacaktır. Bu komitenin direkt idari mekanizmalara karşı sorumlu olması ve nispeten bağımsız olması önemlidir.

EK: Atölye Çalışması Çözüm Önerileri

Bu raporun hazırlanması sürecinde gerçekleştirilen atölye çalışmasına katılan dört grubun ortaya koyduğu çözüm önerileri aşağıda ifade edilmektedir. Bu gruplarda ifade edilen ve birbiriyle çelişen görüşlerde aynı şekilde kayda geçmiştir. Bu velilerin ve idarecilerin beklenti ve bakış açısı çeşitliliğini görmek açısından önem arz etmektedir.

Grup 1

 • Ders saat ücretini artırıp öğretmenlerin motivasyonunu artırmak. Ya da genel olarak farklı metotlarla öğretmenlerin motivasyonunu artırmak
 • Arkadaşlık kurmak için alternatif ortamlar (ailelerde yatıya kalmak gibi) üretip bazı beklentileri okulun dışına çıkartmak. Öğrencilerin arkadaşlıkları okul haricinde de olur ve birbirleriyle bağlanırlarsa okula ve programa getirmek daha kolay olabilir.
 • Din ve ahlak eğitim müfredatının gözden geçirilerek sınıflara göre nelerin verileceğinin eğitimciler tarafından gözden geçirilmesi. Sınıf öğretmenleri bu işi yapabilir.
 • HSO’nun tanımının her sınıf için yıl başında yapılması, belirli amaçlar, hedefler belirlenmesi (aylık, yıllık) ve bu amaca matuf program hazırlanması
 • Teknolojinin eğitim tekniklerine uygulanması
 • Kur’an eğitimi için telefon uygulamaları ve alternatif online teknikler geliştirilmesi. HSO’nun lokal yerlerin dışında farklı kültür ortamları düşünülerek daha geniş düşünerek ele alınması
 • Kur’an-ı Kerim bilgisinin belirli testlerden geçirilerek, yarışma ve teşvik halinde öğretilmesi. İnternet üzerinden bir site kurulup Kur’an öğretiminin eğlenceli hale getirilmesi
 • HSO binasında oyun alanlarının yapılması. Çocukların daha sevecen ve sıcak bir şekilde karşılanması
 • Derslerin seçmeli hale getirilmesi. Öğrencilerin ve velilerin daha çok seçeneğinin olması

Grup 2

 • Küçük bir komitenin, modern ve günümüze uygun eğitim sistemini ve yöntemlerini irdeleyip, bunun nasıl HSO’na uyarlanabileceğini araştırması. Bunun için özellikle diğer eğitim merkezlerini ve dini grupları ziyaret edip onların yöntemlerini incelemek ve farklı sistemleri görmek faydalı olur.
 • Derslerin daha eğlenceli hala getirilmesi için kafa yorulması ve emek sarf edilmesi. Mesela, konuk konuşmacılar davet edilebilir.
 • Derslerin ve konuların daha düşündürücü hale getirilerek ezberden uzaklaştırılması
 • Derslerde çocukların sahipleneceği ve kendilerini bir parçası hissedebilecekleri projelerin ve grup çalışmalarının yapılması
 • Öğretmenlerin ve görevlilerin eğitilmesi, bunun için özel oryantasyon ve eğitim programlarının düzenlenmesi
 • Derslerde ve ders haricinde kullanılabilecek yazılı, elektronik ve görsel eğitici kaynakların oluşturulması
 • Müfredat üzerine çalışılması, her hafta ne işleneceği, kaç dakika hangi aktiviteye harcanacağı gibi detaylı ders programlarının hazırlanması

Grup 3

 • HSO erken başlayıp erken bitebilir. Toplam 5 saat yerine 3-4 saat olabilir.
 • Çocuklarımızın en iyi arkadaşları bizim çocuklarımızdan olmalı. Bu yüzden aralarındaki ilişkilerin iyi olması lazım. Aynı sınıftaki çocukların aileleri bir araya gelip çocukların kaynaşması sağlanabilir. Çocukların arasında arkadaşlık bağı güçlü olduğunda HSO’na daha istekli geleceklerdir.
 • Okulda temel hedef bir şey öğretme derdi olmamalı. HSO çocukların en iyi arkadaşlarından oluşan bir ortam gibi olmalı.
 • Futbol, basketbol gibi aktiviteler yanında, kız çocuklarına özel bir aktivite olması onların ortamı daha çok sevmelerini sağlayabilir. Ayrıca birinci sınıf ve öncesi yaşlara uygun oyuncakların temin edilmesi
 • Öğretmenlerimizle eğitimdeki yeni gelişmeler ve yeni tekniklerle ilgili haftalık makale ve okumalar paylaşılıp onların yaptıkları işte ilerlemeleri sağlanabilir.
 • Öğretmenlere verilen ücret daha da artırılabilir. Öğretmenin motivasyonu daha iyi hale gelebilir.
 • Kültürümüze ait değerlerin öğretilmesi

 Grup 4

 • Derslerin belirgin bir şekilde ayrı olması ve müfredatın farklı olması. Mesela Türkçe dersinde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verilmelidir.
 • Öğretmenlerin yıl içinde ve ders öncesinde hazırlık yapabilmesi için imkanların hazırlanması, daha profesyonel hale gelebilmeleri için destek verilmesi ve gerekirse ücret ödenmesi
 • Öğretmtenlerin Türkiye dışında kültür ortamlarında yetişen öğrencilerin kültürünü anlayabilmeleri ve buna dair eğitim almaları için oryantasyonlar yapılması
 • Yedek öğretmenlerin daha önceden belirlenmesi
 • Ailelerden de yardım alınması ve HSO sisteminin bir parçası haline getirilmeleri
 • Müfredatın revize edilip önceden belirlenmesi
 • Daha çok ders verilmesi (örn: ahlak bilgisi, karakter eğitimi, din bilgisi)

[*] K-5 terimi Amerikan eğitim sisteminde anaokulundan beşinci sınıfa kadar olan dönemi ifade etmektedir.

0 0 votes
Değerlendirin
Subscribe
Beni bilgilendir
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments