Stratejik Aile Terapisi

VARSAYIMLAR Aile üyeleri sıklıkla kendi fiili gayretleri ile problemlerin devamını sağlarlar ki bu gayretlerin çoğu aslen bir nevi çözüm arayışıdır. Terapist tarafından belirli bir ailenin özel ihtiyaçlarına göre hazırlanmış öneri ve...

Öyküsel (Narrative) Terapi

VARSAYIMLAR Kişisel hayat deneyimlerimiz çoğunlukla muğlaktır ve deneyimle ilgili belli hususiyetleri daha fazla vurgulamaya meyyaldir. Kullandığımız dil ve ifadeler ‘hakikati tanımamız’a müspet ya da menfi manada etki eder. Kullandığımız dil ve...

Bilişsel Davranışçı Terapi

Varsayımlar Aile ilişkileri, kavrayış/anlayış şekilleri, duygular ve davranışlar karşılıklı olarak birbirlerini etkilerler. Kavrayış neticesi bir hususa dair elde edilen çıkarımlar duygu ve davranışları harekete geçirir. Buna mukabil duygularımız ve davranışlarımız da...

Bowen Aile Terapisi

VARSAYIMLAR Geçmişimiz, şu anki mevcut durumumuzu etkiler. Değişim mümkündür; bireyler farklılaşma (differentiation) ve kendi şahsiyetlerini inşa etme hususunda ilerleme kaydedebilirler. Farklılaşma: Yüksek endişe ve duygusal baskı anında dahi kendi kimliğini ve...

Psikodinamik Aile Terapisi

VARSAYIMLAR Cinsel ve agresif dürtüler (kuvve-i şeheviye ve gadabiye) insan tabiatının merkezinde yer alır. Her insan takdir edilmek ister. İnsanda tezahür eden fiziksel, duygusal ve aklî semptomlar aslında cinsel ve agresif...

Tecrübeye Dayalı Aile Terapisi

VARSAYIMLAR Ailevî problemler bastırılan duyguların varlığından, duygu ve anlayıştaki katılıktan, fiziksel dürtü ve ihtiyaçların varlığını inkardan, bu hususlardaki farkındalık eksikliğinden, hissi ölülükten, ve savunma mekanizmalarının gereğinden fazla kullanılmasından kaynaklanır. Aile fertleri...

Ailelerde Gözlemlenen Başlıca Problemler

Çoğunluk itibarıyla neşet ettikleri kültürel ortamdan ayrılıp farklı sosyal ve kültürel zeminlerde aile hayatı kurmak durumunda kalan toplum fertlerimiz, her aile gibi, bir kısım zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Geçtiğimiz günlerde Orta Batı Amerika...

Aile Hayatının Evreleri

“Aile” adiyattan görüldüğü için ülfete en fazla kurban giden ve dolayısıyla kendisiyle alakalı muazzam bir bilgisizlik mevcut olan kavramlar arasındadır. Çoğu zaman bu kavramın içerdiği sosyal/politik/stratejik/ekonomik/varoluşsal meseleler üzerinde fikir işçiliği yapılmamaktadır....

Ailemizi, Kendimizi ve Eşimizi Tanıma Soruları: Genogram

Her nesilde aileler bir sonraki nesle kendilerinde olan bir kısım şeyleri miras bırakırlar. Aşağıya doğru devredilen bu şeyler çok güzel ya da değerli olabilir. Mesela, aileye ait kahramanlık hikayeleri, kültür, bilgi...

YAZAR KADROSU

23 MENSAJES1 Comentarios
1 MENSAJES0 Comentarios
1 MENSAJES0 Comentarios
1 MENSAJES0 Comentarios
32 MENSAJES0 Comentarios

SOSYAL MEDYA

121SeguidoresSeguir