Yayın Politikası

  • CRISD Blog’da birey, aile, toplum, liderlik ve global topluma katılım alanlarında yazılar yayınlanır. Bu ana başlıklara ait bir kısım alt başlıklara şuradan ulaşabilirsiniz: Araştırma Konuları
  • Bu konular etrafında gelişimi hedefleyen ve teori, konu, kavram ve problemleri irdeleyen, günümüz ihtiyaçlarını ve kontekstini mülahazaya alarak çözüm önerileri de sunabilen yorum, analiz, eleştiri, tespit ve fikir yazıları yayınlanır.
  • Yazıların mezkur alanlarla alakalı mevcut ilmi müzakerelere ve toplumsal gelişime  fikri katkıda bulunması beklenir.
  • Yazıların spesifik bir grup ya da kontekstte görülen uygulama, olgu, ya da problemleri daha ilmi bir zeminde ele alması beklenir.
  • Güncel polemiklere, magazin ya da siyasi tartışmalara giren yazılar kabul edilmez.
  • Lokal tecrübelerin global topluma taşınmasını ve böylelikle tecrübe paylaşımının sağlanmasını hedefler.
  • Müstear isim kabul edilmez.
  • Herhangi bir şahsın ya da grubun, ilmi kaygıların ötesinde, propaganda mahiyetinde övülmesini ya da yerilmesini içeren, mahremiyeti ihlal eden yazılar kabul edilmez.
  • Yazarlara ücret ödenmez.
  • Yazılar yazan kişilerin şahsi görüşleridir. Chicago Research Institute for Social Development (CRISD) resmi görüşünü temsil etmez.